almere

Almere Startpagina

De Stad Almere

Almere
Almere is de grootste stad van de jongste provincie van Nederland, Flevoland. Almere werd in de tweede helft van de vorige eeuw ontwikkeld als tweede grote stad van de nieuwe provincie, maar is inmiddels groter dan Lelystad, de provinciehoofdstad. Er wonen veel forensen die in de Randstad, vooral in Amsterdam en Utrecht , hun werk hebben.

Flevoland ontstond door de aanleg van de Afsluitdijk en de drooglegging van de polders. Doordat de bevolking na de Tweede Wereldoorlog snel groeide moest meer woonruimte worden gecreëerd en met dat doel werd Flevoland ontwikkeld. Vanaf de late jaren 70 streken de eerste bewoners er neer in de steden Lelystad, Almere en Zeewolde. Aanvankelijk bestond de woningbouw uit bijna 80% sociale woningbouw, voornamelijk bewoond door oud-inwoners van Amsterdam. In de jaren 90 kwam er ruimte voor meer exclusieve woningbouw om ook het meer welvarende deel van de bevolking voor wonen in Almere te interesseren.

De ontwikkeling gaat door
In Almere wordt nog steeds gebouwd. Nog ieder jaar worden er nieuwe wijken ontwikkeld en huizen opgeleverd. Ook aan voorzieningen wordt nog steeds gewerkt. Inmiddels beschikt Almere over een kunstencentrum en een schouwburg en het door de bekende architect Christiaan de Portzarmparc ontwikkelde Citadel. Het inwoneraantal van Almere blijft dan ook nog steeds groeien.

Jonge gemeente
Omdat Almere nog niet zo lang bestaat is de bevolking jonger dan het landelijk gemiddelde. Slechts 8% is ouder dan 65 jaar, hoewel dat percentage de laatste jaren toeneemt. Er wonen ook relatief veel allochtonen in Almere, zij maken 20% van het aantal inwoners uit. Mensen uit Suriname vormen de grootste groep. Er wonen in totaal zo’n 160 nationaliteiten in Almere. In de komende decennia zal het aantal inwoners van Almere nog verder stijgen, omdat er in de periode 2010-2030 nog zo’n 60.000 woningen worden bijgebouwd. Als de plannen zich ontwikkelen zoals de bedoeling is dan wordt Almere mogelijk de vijfde stad van Nederland qua inwoneraantal.

Advertenties